คิดยกกำลังสอง: ต้องเร็วไว…แก้ไขปัญหาช่าง

วันที่2014-10-14
รายการคิดยกกำลังสอง

เมื่อเอ่ยถึงนักเรียนอาชีวะ ก็อาจมีภาพประทับว่าเป็นนักเรียนที่มักจะย­กพวกตีกัน แต่ที่จริงปัญหาเกี่ยวกับนักเรียนอาชีวะมี­หลายประเด็น โดยเฉพาะอาชีวะเป็นทักษะ ที่สำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมของไทย เมื่อการผลิตนักเรียนอาชีวะเกิดขึ้นไม่ทัน­กับตลาดแรงงาน กระทรวงศึกษาธิการจึงต้องมีมาตรการเร่งด่ว­นในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น ความขาดแคลนนี้เกิดจากอะไร ติดตามได้ในคิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ