Thai News Special: ภาษีทรัพย์สิน: ตอนที่ 3 ภาษีมรดก กับ สมชัย จิตสุชน

วันที่2014-09-28
รายการช่อง 9 รายการ Thai News Special

ติดตามการเก็บภาษีรับมรดกที่บางประเทศ เก็บได้น้อยและยกเลิกไป เพราะอัตราภาษีต่ำหรือสูง เกินไป บทเรียนจากต่างประเทศนำมาปรับใช้กับไทย ที่เตรียมเก็บอัตราเดียว 10% จากฝั่งผู้รับมรดก ได้อย่างไร ออกอากาศวันที่ 28 กันยายน 2557