Big Dose: ประเทศไทยกับ “กับดักรายได้ปานกลาง” กับ นณริฏ พิศลยบุตร

วันที่2014-11-18
รายการBig Dose

ดร. นณริฏ พิศลยบุตร จาก TDRI “กับดักรายได้ปานกลาง” (middle income trap) คืออะไร ไทยจะติดอยู่ในกับดักนี้ไปอีกหลายสิบปีหรือมีแนวทางอื่นได้ให้รอดพ้นได้เร็วกว่านั้น พบกับสาระในประเด็นสำคัญเหล่านี้ได้ในรายการ The Daily Dose ทาง Voice TV ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2557