สภาพปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย กับ ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร

วันที่2014-11-11
รายการเดินหน้าปฏิรูป

รายการเวทีความคิด โดยวิสุทธิ์ คมวัชรพงศ์ 965 เดินหน้าปฏิรูป พูดคุยกับดร. ตรีนุช ไพชยนต์วิจิตร เรื่องของสภาพปัญหาโรงเรียนขนาดเล็กในประเทศไทย แนวทางการแก้ปัญหาในอดีต กรณีศึกษาแก่งจันทร์โมเดล ข้อเสนอแนะในการแก้ปัญหาโรงเรียนขนาดเล็ก