สู่แนวคิดใหม่ของนโยบายอุดหนุนภาคการเกษตร..บทเรียนจากนโยบายจำนำข้าว

หน่วยงานสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
วันที่2014-11-05

เอกสารประกอบการสัมมนาสาธารณะเรื่อง “สู่แนวคิดใหม่ของนโยบายอุดหนุนภาคการเกษตร..บทเรียนจากนโยบายจำนำข้าว” จัดโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย ร่วมกับ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2557

1. การคอร์รัปชั่นกรณีการศึกษา: โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด  Icon_PPT

2. สู่แนวคิดใหม่ของนโยบายอุดหนุนภาคเกษตร: บทเรียนจากนโยบายจำนำข้าว โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร และคณะ  Icon_PPT

3. สู่แนวคิดใหม่ของนโยบายอุดหนุนภาคเกษตร: บทเรียนจากนโยบายจำนำข้าว โดย ลักษณ์ วจนานวัช, ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร   Icon_PPT

4. ฉากทัศน์สู่ความมั่นคงในอาชีพและมีความยั่งยืน โดย รศ. สมพร อิศวิลานนท์, นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ   Icon_PPT