เถียงให้รู้เรื่อง: สำรวจปิโตรเลียมรอบใหม่ “สัมปทานหรือแบ่งปันผลผลิต” กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วันที่2014-11-10
รายการเถียงให้รู้เรื่อง

ตอนที่ 1

——————————————–

ตอนที่ 2