คม-ชัด-ลึก: แท็กซี่สุวรรณภูมิ กับ สุเมธ องกิตติกุล

วันที่2015-01-29
รายการคม-ชัด-ลึก

รายการ คม-ชัด-ลึก เผยแพร่เมื่อ 29 ม.ค.2015
ผู้ร่วมรายการ
– ปฐวี มีราช คณะทำงานพิจารณาต้นทุนอัตราค่าโดยสารแท็กซ­ี่สุวรรณภูมิ
– อาทิตย์ ฤทธิรงค์ นิติกรปฏิบัติการ สานักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
– ดร. สุเมธ องกิตติกุล ผู้อำนวยการวิจัย ด้านนโยบายการขนส่ง และโลจิสติกส์ สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)