คิดยกกำลังสอง: ขาดแรงงานไทย…ทำอย่างไรดี?

วันที่2015-05-12
รายการคิดยกกำลังสอง

เมื่อประเทศไทย กำลังก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แล้วเราเตรียมรับมือในตลาดแรงงาน โดยจะมีแรงงานเข้ามาทดแทนได้ทันหรือไม่ ติดตามได้ใน คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ