คม-ชัด-ลึก: ‘เมืองรถติด’? กับ สุเมธ องกิตติกุล

วันที่2015-06-16
รายการคม-ชัด-ลึก

ปัญหาเรื่องรถติด ยังคงเป็นสิ่งที่ประเทศไทยแก้ไขไม่ได้ ซึ่งปัญหานี้ได้สร้างผลกระทบต่อชีวิตประจำวันของคนกรุงเทพมาอย่างยาวนาน ท้ายที่สุดแล้วปัญหารถติดจะมีทางแก้ไขให้ดีขึ้นได้หรือไม่

ติดตามการวิเคราะห์เพื่อหาทางออกเรื่องนี้ กับ  ดร.สุเมธ องกิตติกุล และผู้ร่วมรายการอีกทั้ง 2 ท่าน ได้แก่ ผอ.สำนักงานวิศวกรรมจราจร และผู้ช่วยอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเ­จ้าคุณทหารลาดกระบัง ในรายการ คม ชัด ลึก ตอน: ‘เมืองรถติด’? ออกอากาศทางช่องเนชั่น เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2558