คิดยกกำลังสอง: ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นรถยนต์…

วันที่2015-06-03
รายการคิดยกกำลังสอง

หากเปรียบเทียบ ‘รัฐธรรมนูญ’ เป็น ‘รถยนต์’ ที่ต้องขับเคลื่อนพาประเทศไทยไปข้างหน้า ระบบ “การเลือกตั้งและพรรคการเมือง” ก็เป็นเสมือน “คันเร่ง” ที่ทำให้รถวิ่งเร็วขึ้น และ “รัฐสภากับองค์กรอิสระ” ก็เป็นดั่ง “เบรค” ที่คอยระมัดระวังไม่ให้รถเคลื่อนตัวเร็วเกินไป ซึ่งที่ผ่าน รัฐธรรมนูญของไทย หรือ ‘รถธรรมนูญไทย’ ได้ใช้เบรคและคันเร่งหลายรูปแบบ

แล้ว โมเดล ‘รถธรรมนูญไทย’ ที่กำลังออกแบบกันอยู่ใน ขณะนี้ ควรมีคันเร่งและเบรคแบบใด ติดตามการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ใน คิดยกกำลังสอง ตอน ถ้ารัฐธรรมนูญเป็นรถยนต์