มติชน TV: ก้าวข้าม ประชานิยม สู่ สังคมสวัสดิการ

วันที่2015-07-10
รายการมติชน TV

สังคมสวัสดิการสามารถแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำได้ถาวรกว่าการเป็นสังคมประชานิยม สิ่งที่สามารถขับเคลื่อนไปสู่สังคมสวัสดิการได้นั่นคือ ไม่ว่าจะรวยหรือจนต้องพร้อมเสียสละ แบ่งปัน พูดคุย และทำความเข้าใจกัน รายละเอียดของทางออกนี้จะมีลักษณะเป็นอย่างไรต่อนั้น…ติดตามการให้สัมภาษณ์ในเรื่อง “ก้าวข้าม ประชานิยม สู่ สังคมสวัสดิการ” ได้จาก ดร. สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย

ออกอากาศทางรายการ มติชน TV: ก้าวข้าม ประชานิยม สู่ สังคมสวัสดิการ