จับตาเส้นทางปฏิรูป: นโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษยุค คสช.

วันที่2015-06-25
รายการจับตาเส้นทางปฏิรูป

ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย วิเคราะห์แนวทางการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ เสนอให้เป็นเขตนวัตกรรมพิเศษ เพื่อยกระดับการแข่งขันโดยส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตสิ่งที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น

ออกอากาศ ในรายการจับตาเส้นทางปฏิรูป ทางไทยพีบีเอส เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 58

บทสัมภาษณ์และบทความที่เกี่ยวข้อง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ…ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่แท้จริง?
ทิศทางเขตพัฒนาเศรษบกิจชายแดน
ทีดีอาร์ไอ หนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษพัฒนานวัตกรรม
– เจาะนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (1)
– เจาะนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2)