เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย: เขตเศรษฐกิจพิเศษ…โจทย์ที่ยังไม่ได้ตอบ

วันที่2015-07-10
รายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่กำลังเดินหน้าในขณะนี้ เป็นไปตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาล เพื่อสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจของสังคม แต่การเร่งเดินหน้าในเรื่องนี้ยังมีข้อควรพิจารณาอีกหลายประการ ทั้งความต้องการที่แท้จริงของคนในพื้นที่ ผลกระทบต่อที่ดินทำกินที่เกิดขึ้น และสถานภาพทางการแข่งขันและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจของไทยกับประเทศเพื่อนบ้านที่ควรเร่งผลักดันแก้ไขก่อน

ติดตามข้อมูลจากตัวแทนประชาชนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ และการวิเคราะห์แนวทางการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษที่เหมาะสม ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์จาก ดร.เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิชาการอาวุโส สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย และ เดชรัต สุขกำเนิด อาจารย์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในรายการ เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ออกอากาศเมื่อ 8 ก.ค. 2558 ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

บทสัมภาษณ์และบทความที่เกี่ยวข้อง
เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ…ทำอย่างไรให้ได้ประโยชน์ที่แท้จริง?
– ทิศทางเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน
ทีดีอาร์ไอ หนุน เขตเศรษฐกิจพิเศษพัฒนานวัตกรรม
– เจาะนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (1)
– เจาะนโยบายเขตเศรษฐกิจพิเศษ (2)