คิดยกกำลังสอง: เตรียมตัว… วัวออสเตรเลียจะบุกไทย

วันที่2015-07-13
รายการคิดยกกำลังสอง

ประเทศไทยกับออสเตรเลีย มีความตกลงการค้าเสรีร่วมกัน หรือ Thailand-Australia Free Trade Agreement (TAFTA) ที่มีผลบังคับใช้มาตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2548 เพื่อสร้างผลประโยชน์และอำนวยความสะดวกทางการค้าร่วมกัน อย่างไรก็ตาม ภายใต้ความตกลงดังกล่าว ได้ตกลงกันให้มีการใช้ มาตราการคุ้มครองพิเศษ หรือ มาตรการปกป้องพิเศษ (Special Safeguards) สำหรับสินค้าที่อ่อนไหว เพื่อลดผลกระทบและให้ภาคการผลิตไทยมีเวลาปรับตัวเพื่อรองรับการเปิดเสรีทางการค้า

ซึ่งผลิตภัณฑ์จากโคเนื้อ โคนม เป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการคุ้มครอง เนื่องจากสินค้าโคเนื้อ โคนมจากออสเตรเลียนั้นมีความได้เปรียบกว่าทั้งต้นทุนและคุณภาพอยู่มาก

อย่างไรก็ตาม ประเด็นสำคัญ ที่ภาครัฐและเกษตรกรไทยจะต้องให้ควาสนใจในขณะนี้ คือ การสิ้นสุดลงของ มาตราการคุ้มครองนี้ ในปี พ.ศ.2563 ดังนั้น ภายใน 5 ปีนี้ ภาครัฐและเกษตรกรจะต้องมีการปรับตัว หลังจากที่อยู่ภายใต้ความคุ้มครองมาโดยตลอด จนอาจไม่มีภูมิคุ้มกัน ที่จะพร้อมรับกับการแข่งขันที่เพิ่มสูงขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้

ติดตามการวิเคราะห์ผลกระทบและแนวทางรับมือเรื่องนี้ ในคิดยกกำลังสอง ตอน กับทีดีอาร์ไอ ตอน “เตรียมตัว…วัวออสเตรเลีย จะบุกไทย” ออกอากาศทางไทยพีบีเอส วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส