การทุจริตกรณีการศึกษา : โครงการรับจำนำข้าวทุกเม็ด

ปี2014-08
ผู้เขียนอัมมาร สยามวาลา, นิพนธ์ พัวพงศกร, กัมพล ปั้นตะกั่ว, ชมพูนุช นันทจิต, ดนพ อรุณคง, จิรัฐ เจนพึ่งพร
Download