ไทยรัฐนิวส์โชว์: IMMERSIVE เช็คสภาพเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทย

วันที่2015-08-24
รายการthairath

ทีดีอาร์ไอ วิเคราะห์ 4 เครื่องยนต์หลักขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ได้แก่ การบริโภค การใช้จ่ายภาครัฐ การส่งออก และการลงทุน ซึ่งจะนำพาประเทศไทย ที่เปรียบเสมือนกับเครื่องบินไปได้รอดหรือไม่ อย่างไร

ติดตามได้ใน ไทยรัฐนิวส์โชว์: IMMERSIVE เช็คสภาพเครื่องยนต์เศรษฐกิจไทย ออกอากาศทางไทยรัฐทีวี เมื่อ 24 ส.ค. 2558