The Biz เศรษฐกิจไทย: ปัญหาเขาหัวโล้นในประเทศไทย

วันที่2015-08-10
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

“นโยบายทวงคืนผืนป่า” คือ อีกนโยบายที่ภาครัฐกำลังเดินหน้าให้ความสำคัญ และในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา ความรุนแรงของการสูญเสียพื้นที่ป่า กับปัญหา “ภูเขาหัวโล้น” เกิดขึ้นค่อนข้างมากในหลายจังหวัด ซึ่งได้สร้างความบั่นทอนให้กับเศรษฐกิจไทยในระยะยาว และในบางครั้งไม่ได้ปรากฎออกมาในรูปของตัวเงินเพียงอย่างเดียว

ผลกระทบในด้านอื่นๆ และโจทย์ที่ประเทศไทยต้องเร่งแก้ไขจะเป็นอย่างไร ติดตามการวิเคราะห์ โดย ดร. อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ในรายการ The Biz เศรษฐกิจไทย ตอน ปัญหาเขาหัวโล้นในประเทศไทย ออกอากาศทาง AMARIN TV ช่อง 34 เมื่อ 10 สิงหาคม 2558