วาระประเทศไทย: พลเมืองอาเซียนกับปัญหาทางสังคม

วันที่2015-08-14
รายการวาระประเทศไทย

เป้าหมายของการรวมตัวเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือ เพิ่มอำนาจการต่อรองกับคู่ค้า และเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจในระดับโลก แม้จะมุ่งเน้นพัฒนาเศรษฐกิจ แต่หนึ่งปัญหาที่ต้องให้ความสนใจ คือ ความยากจนและความเหลื่อมล้ำ เพราะถ้าหากเศรษฐกิจยิ่งพัฒนาไปในทิศทางที่ดี ทำให้ความยากจนลดลง แต่ความเหลื่อมล้ำกลับเพิ่มมากขึ้น… ภาพเหล่านี้จะเป็นอย่างไร และรัฐจะมีเครื่องมือรูปแบบไหนเข้ามาแก้ไขปัญหาดังกล่าวได้บ้าง

ติดตามการวิเคราะห์จาก ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศไทย ในรายการ วาระประเทศไทย: พลเมืองอาเซียนกับปัญหาทางสังคม ออกอากาศทางไทยพีบีเอส