เก็บตกจากเนชั่น: ปฎิรูปบัตรทอง สิ่งควรทำ – ไม่ควรทำ

วันที่2015-09-03
รายการเก็บตกจากเนชั่น

เรื่องระบบประกันสุขภาพ เป็นสิทธิที่ประชาชนทุกกลุ่มต้องได้รับประโยชน์อย่างไม่เหลื่อมล้ำกัน ดังนั้นสิทธิประโยชน์จากกองทุนประกันสุขภาพต่างๆ จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีความสอดคล้องกัน มาติดตามแรงกดดันที่เกิดขึ้นกับระบบประกันสุขภาพของไทย พร้อมข้อเสนอแนะที่ภาครัฐต้องนำมาทบทวน จาก ดร.วรวรรณ ชาญด้วยวิทย์ ที่ปรึกษาสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย
ออกอากาศทาง Nation TV วันที่ 3 กันยายน 2558