คิดยกกำลังสอง: เล่นเกมเศรษฐี…ให้มีชัย

วันที่2015-09-07
รายการคิดยกกำลังสอง

จากคิดยกกำลังสองกับทีดีอาร์ไอตอนที่แล้ว (เมื่อประเทศ…เล่นเกมเศรษฐี) เราได้ทราบกันแล้วว่า ไทยจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ติดกับกับดักรา­ยได้ปานกลาง มากว่า 20 ปี นั่นหมายความว่า ไทยได้ก้าวพ้นความยากจนมาแล้ว แต่ยังไปไม่ถึงการเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และหากไทยยังปล่อยให้ติดอยู่กับกับดักนี้ ในขณะที่ประเทศกำลังค่อยๆเข้าสู่การเป็นสั­งคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ ท้ายที่สุดแล้ว คนไทยจะแก่ลงอย่างลำบาก
มาติดตาม ข้อเสนอ ซึ่งเป็นกุญแจ ที่จะปลดล็อคให้ไทยก้าวพ้นจากการเป็นประเท­ศรายได้ปานกลาง จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ใน คิดยกกำลังสองกับทีดีอาร์ไอ ตอน เล่นเกมเศรษฐี…ให้มีชัย ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 7 ก.ย. 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­­­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส