คิดยกกำลังสอง: เมื่อบริการสุขภาพ…ป่วยเสียเอง

วันที่2015-09-21
รายการคิดยกกำลังสอง

ค่ารักษาพยาบาลที่แพงขึ้น อาจมีส่วนมาจากหลายสาเหตุอย่างที่เคยเข้าใ­จกัน เช่น การเป็นสังคมผู้สูงอายุ นโยบายเมดิคัลฮับ หรือเทคโนโลยีเพื่อการบริการที่มีราคาสูง แต่อีกเหตุสำคัญที่ทำให้ค่ารักษาพยาบาลไม่­ถูกลง คือ ‘เงินเดือน’ บุคลากรด้านการแพทย์ นับเป็นต้นทุนที่สูงขึ้นในทุกประเทศ และไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้
ดังนั้น เพื่อชะลอปัญหาค่ารักษาพยาบาลแพงขึ้น มาติดตามการวิเคราะห์ และข้อเสนอแนะ ในคิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ เพื่อให้คนไทยทุกคนสามารถเข้าถึงบริการทาง­สุขภาพที่ยั่งยืนได้อย่างทั่วถึง ออกอากาศทางไทยพีบีเอส วันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส