นโยบายของรัฐในการแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร กับ นิพนธ์ พัวพงศกร

วันที่2015-09-28
รายการเวทีความคิด

เนื้อหาสรุป: 1.ข้อเท็จจริงหนี้เกษตรที่พบ 2.มุมมองต่อนโยบายภาครัฐ(กองทุนหมู่บ้าน)เพื่อการกระตุ้นเศรษฐกิจ ที่เน้นการให้กู้ยืมจนเกษตรกรมีหนี้เกินตัว 3.ข้อเสนอทางแก้ปัญหาหนี้/ความยากจน เกษตรกร โดย ดร.นิพนธ์ พัวพงศกร นักวิชาการเกียรติคุณ สถาบันทีดีอาร์ไอ