การทำเหมืองแร่ กับการดูแลสิ่งแวดล้อม กับ ปริญญารัตน์ เลี้ยงเจริญ

วันที่2015-10-19
รายการเวทีความคิด

ภาพรวมปัญหาการทำเหมืองแร่ทองคำใน จ.พิจิตร ณ ปัจจุบัน / นโยบายการทำเหมืองแร่ในปัจจุบัน กับสิ่งที่ยังไม่ปรากฏตามนโยบาย (เงื่อนไขการเข้าถึงเงินประกัน) กรณีตัวอย่างในอดีต-หมู่บ้านคลิตี้ รวมถึง ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย และภาคปฏิบัติ โดยเฉพาะเรื่องการจัดตั้งกองทุนเพื่อการเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบ เพื่อช่วยดูแลสุขภาพ-รักษาสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ที่มีการทำเหมืองแร่