คิดยกกำลังสอง: รับเหมาก่อสร้าง…อย่างดิจิทัล

วันที่2015-10-12
รายการคิดยกกำลังสอง

คำว่า “ดิจิทัล” มักทำให้นึกถึงเพียงธุรกิจ ที่เกี่ยวข้องกับ ICT คอมพิวเตอร์ หรือการสื่อสาร แต่ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ระบบ “ดิจิทัล” ถูกนำไปพัฒนาใช้ประโยชน์ในหลากหลายธุรกิจ และธุรกิจ “รับเหมาก่อสร้าง” ก็คือหนึ่งในธุรกิจ ที่มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาพัฒนาระบบ ช่วยให้ผู้รับเหมาก่อสร้างสะดวกในเรื่องจั­ดการกับข้อมูลคนงาน วัสดุ การรับงาน รวมไปถึงการจัดทำบัญชี ทำให้รู้ต้นทุนชัดเจน และทำกำไรได้ดีขึ้น

ติดตาม ตัวอย่างเทคโนโลยีดิจิทัล ที่ถูกนำมาใช้ในแวดวงผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งคิดค้นโดยคนไทยและเปิดให้ใช้งานฟรี ว่าเทคโนโลยีนี้จะช่วยให้ผู้รับเหมาหายเหนื่อยจากการจัดการรับเหมาก่อสร้างแบบเดิมได้อย่างไร ในคิดยกกำลังสอง ตอน รับเหมาก่อสร้าง…อย่างดิจิทัล โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส วันจันทร์ที่ 12 ตุลาคม 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส