เสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย: ยุทธศาสตร์อ้อย ความหวังในความหวาน

วันที่2015-11-013
รายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย

ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง เปิดมุมมองต่อโครงสร้างการผลิตอ้อยและน้ำตาลทราย จาก ยุทธศาสตร์ของ คสช. ส่งเสริมการปลูกอ้อยและการผลิตน้ำตาล ด้วยการเปลี่ยนนาข้าวเป็นไร่อ้อย 6 ล้านไร่

ออกอากาศในรายการเสียงประชาชน เปลี่ยนประเทศไทย ตอน ยุทธศาสตร์อ้อย ความหวังในความหวาน ออกอากาศเมื่อ 13 พ.ย. 2558 ทางไทยพีบีเอส