แนวทางใหม่ในพัฒนาเศรษฐกิจไทยเพื่อก้าวเป็นประเทศรายได้สูง กับ สมชัย จิตสุชน

วันที่2015-12-07
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย คุยกับ ดร.สมชัย จิตสุชน ผู้อำนวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างทั่วถึง ทีดีอาร์ไอ ในหัวข้อ “แนวทางใหม่ในพัฒนาเศรษฐกิจไทยเพื่อก้าวเป็นประเทศรายได้สูง” ประกอบด้วยประเด็นย่อย ดังนี้ 1) สภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของไทยในปีนี้ และที่ผ่านๆมา 2) นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลตอบโจทย์-แก้ปัญหาการติดกับดักรายได้ปานกลาง 3) ข้อเสนอแนวทางใหม่เพื่อยกระดับการเติบโตทางเศรษฐกิจ -การยกระดับความสามารถในการแข่งขันผ่านการลงทุน R&D -การพัฒนา ลงทุนในทรัพยากรมนุษย์ /สวัสดิการผู้สูงอายุ/การขจัดคอร์รัปชั่น /การส่งเสริมภาวะผู้นำ