The Biz เศรษฐกิจไทย: ‘ทุจริต-คอร์รัปชัน’ ปัญหาใหญ่ประเทศไทย

วันที่2015-12-28
รายการThe Biz เศรษฐกิจไทย

ปัญหาทุจริต คอร์รัปชั่น ไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนในประเทศ แต่ยังมีผลไปถึงความเชื่อมั่น ความน่าเชื่อถือของไทยที่มีต่อนักลงทุนจากต่างประเทศ ติดตามการวิเคราะห์ ประเด็น ‘ทุจริต-คอร์รัปชัน’ ปัญหาใหญ่ประเทศไทย กับ ธิปไตร แสละวงศ์
ออกอากาศวันที่ 28 ธันวาคม 2558 ทาง The Biz เศรษฐกิจไทย


บทสัมภาษณ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘เผยแพร่ความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน’ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)