คิดยกกำลังสอง: นักวิจัยไทย…ไม่พอจริงหรือ?

วันที่2015-12-07
รายการคิดยกกำลังสอง

การพัฒนาประเทศ ต้องมีการพัฒนาแหล่งข้อมูล และแหล่งข้อมูลเพื่อการพัฒนาจำเป็นต้องอาศัยการวิจัย

แต่ที่ผ่านมาวงการวิจัยของไทย มักถูกกล่าวถึงว่างบประมาณและจำนวนบุคลากรนักวิจัยมีน้อย อีกทั้งยังมีการวางเป้าหมายเพิ่มจำนวนนักวิจัยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯฉบับที่ 12 แต่การกำหนดเป้าหมายดังกล่าวจะทำให้เกิดความพอดีสมดุลกับงบประมาณเพื่อการวิจัยได้อย่างไร …ติดตามการวิเคราะห์และหาคำตอบใน คิดยกกำลังสอง กับทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 7 ธ.ค. 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส