คิดยกกำลังสอง: ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เมื่อปัญหาอยู่ที่เป้าหมาย

วันที่2015-12-28
รายการคิดยกกกำลังสอง

ไทยตั้งเป้าปี 2554 ถึง 2563 เป็น “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน” แต่จากสถิติล่าสุดไทยยังคงมีตัวเลขผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุบนถนน สูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก ด้วยตัวเลขผู้เสียชีวิตมากถึง 36.2 คนต่อประชากรแสนคนใน 1 ปี  จึงมีคำถามย้อนกลับไปว่า ไทยกำลังตั้งเป้าหมายผิด หรือวางแผนปฏิบัติผิดทางอยู่หรือไม่?

ติดตามการตั้งข้อสังเกตและข้อเสนอแนะเพื่อให้การเดินสู่เป้าหมายลดอุบัติเหตุประสบผลสำเร็จ ในคิดยกกำลังสอง ตอน “ทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน เมื่อปัญหาอยู่ที่เป้าหมาย” กับทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศเมื่อ 28 ธันวาคม 2558

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส