คิดยกกำลังสอง: เศรษฐกิจไทย…มีไว้กระตุ้น?

วันที่2016-01-11
รายการคิดยกกำลังสอง

มาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ ‘ช้อปช่วยชาติ’ ได้รับการตอบรับอย่างดีจากประชาชนผู้บริโภค และยังช่วยให้ตัวเลขเศรษฐกิจในระยะนี้ออกมาดูดี

แต่อย่างไรก็ตาม มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะสั้น จะไม่ช่วยยกระรับเศรษฐกิจพื้นฐานของประเทศในระยะยาวให้แข็งแรง

หนทางแก้ไขคือ การ ‘ปฏิรูป’ รูปเศรษฐกิจด้วยแผนระยะยาว โดยเน้นการผลิต ด้วยผลิตภาพและนวัตกรรม เพื่อให้เกิดผลตอบแทนทางสังคมที่คุ้มค่า

ติดตามการวิเคราะห์ข้อดี-ข้อเสียของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ และข้อเสนอแนวทางสร้างพื้นฐานเศรษฐกิจประเทศให้แข็งแรง ใน คิดยกกำลังสองกับทีดีอาร์ไอ ออกอากาศเมื่อ 11 มกราคม 2559