คิดยกกำลังสอง: อุตสาหกรรมเป้าหมาย…จะทำได้จริงหรือ?

วันที่2016-01-08
รายการคิดยกกำลังสอง

หลังได้ถอดบทเรียน กรณีตัวอย่างประเทศที่ประสบผลสำเร็จจากการ­กำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย และกรณีประเทศที่พลาดเป้า ไม่สามารถก้าวไปถึงอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ว­างไว้ได้

คิด ยกกำลังสอง ตอน อุตสาหกรรมเป้าหมาย…จะทำได้จริงหรือ? โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ชวนมาวิเคราะห์ความพร้อมของไทยกันว่า อุตสาหกรรมเป้าหมายของไทยที่กำหนดไว้นั้น จะไปถึงเป้าหมายได้อย่างหวังได้อย่างไร และมีสิ่งใดที่ยังเป็นอุปสรรค

ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 8 ก.พ. 59

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­ายเพื่อ การพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส