ดุลยพินิจรัฐไทย ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน

หน่วยงานทีดีอาร์ไอ – สกว.
วันที่2016-03-09
สถานที่โรงแรงสวิสโซเทล เลอ คองคอร์ด (รัชดาฯ)

เอกสารประกอบงานสัมมนา

รัฐในฐานะผู้อำนวยความสะดวกทางธุรกิจ และขั้นตอนทางราชการ: ใครดีขึ้น – ใครยังเฉย
ผลสำรวจ ความคืบหน้าการปรับปรุงขั้นตอนทางราชการตามรายงาน Ease of doing business ของธนาคารโลก
โดย คุณธิปไตร แสละวงศ์ นักวิจัยอาวุโส TDRI

Download (PDF, 556KB)

รัฐในฐานะผู้กำกับดูแลธุรกิจ และความรับผิดชอบต่อสาธารณะ
ผลการศึกษา เรื่องธรรมาภิบาลและความรับผิดชอบของหน่วยงานกำกับดูแลธุรกิจโทรคมนาคมและพลังงาน
โดย ดร. เดือนเด่น นิคมบริรักษณ์ ผู้อำนวยการวิจัย TDRI

GDE Error: Requested URL is invalid

“ดุลยพินิจรัฐไทย ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน”
โดย คุณสารี อ๋องสมหวัง เลขาธิการมูลนิธิเพื่อผู้บริโภค

GDE Error: Requested URL is invalid

“ดุลยพินิจรัฐไทย ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน”

โดย คุณ วรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ สำนักงาน ก.พ.ร.

Download (PPTX, 3.5MB)

“ดุลยพินิจรัฐไทย ผลกระทบต่อภาคธุรกิจและประชาชน” 

โดย ผศ.ดร.พรเทพ เบญญาอภิกุล

GDE Error: Requested URL is invalid

เทปบันทึกงานสัมมนา


งานเสวนานี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการ ‘เผยแพร่ความรู้ด้านการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและการลดคอร์รัปชัน’ ภายใต้การสนับสนุนของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)