สำนักข่าวไทย: ทางเลือกใหม่ มินิบัสสาธารณะ

วันที่2016-03-16
รายการสำนักข่าวไทย

รถมินิบัสสาธารณะจะเป็นทางเลือกใหม่ที่ใช้­แทนรถตู้โดยสารที่วิ่งในระยะไกลมากกว่า 100 กิโลเมตร แนวทางนี้มีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด

ติดตามการวิเคราะห์เรื่องนี้จาก ดร.สุเมธ องกิตติกุล นักวิชาการอาวุโส ทีดีอาร์ไอ
ออกอากาศทางสำนักข่าวไทย เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2559