คิดยกกำลังสอง: เสื้อหนึ่งไซส์…ใช่จะใส่ได้ทุกคน

วันที่2016-04-18
รายการคิดยกกำลังสอง

การกระจายอำนาจไปสู่ท้องถิ่นเปรียบได้กับการส่งผ้าและเครื่องมือไปในพื้นที่ท้องถิ่นดำเนินการเอง เสื้อที่ได้จะตรงกับความต้องการที่หลากหลายและสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงตรงกันข้ามกับการตัดสินใจจากส่วนกลางที่เหมือนกับการตัดเสื้อโหล ส่งผลให้บริการสาธารณะจึงไม่ตอบสนองกับคนในพื้นที่

ติดตามการวิเคราะห์แนวคิดและตัวอย่างของการกระจายอำนาจ­สู่ท้องถิ่น
ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน เสื้อหนึ่งไซส์…ใช่จะใส่ได้ทุกคน
ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 18 เม.ย.59

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส