คิดยกกำลังสอง: ได้เวลา…โละกฎหมายมีปัญหา

วันที่2016-05-09
รายการคิดยกกำลังสอง

กฎหมายไทยมีอยู่จำนวนมาก จนทำได้เพียงประมาณจำนวน ว่ามีถึง 100,000 ++ ฉบับ หลายฉบับได้สร้างผลกระทบไม่น้อยต่อ ประชาชนและอันดับความง่ายในการทำธุรกิจของ­ประเทศ

เกาหลีใต้ เป็นหนึ่งในประเทศที่ตระหนักถึงปัญหานี้ จึง ปรับ “โละ” กฎหมาย ทั้งยกเลิก และปรับปรุง รวมกว่า 1 หมื่นฉบับ ผลลัพธ์และประโยชน์ที่ได้คือ อันดับความสามารถทางการแข่งขันเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดด ลดต้นทุนภาครัฐ และเพิ่มการลงทุนต่างประเทศ ดังนั้น ถึงเวลาหรือยังที่ไทย ควร ปรับ ‘โละ’ และ ‘จำกัดอายุ’ กฎหมาย

ติดตามการวิเคราะห์ พร้อมตัวอย่างกฎหมายไทยที่ได้สร้างผลกระทบ­ต่อธุรกิจและประชาชน อีกทั้งตัวอย่างการปรับโละกฎหมายจากอีกหลา­ยๆประเทศ ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน ได้เวลา…โละกฎหมายมีปัญหา โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ทางรายการคิดยกกำลังสอง ไทยพีบีเอส ออกอากาศเมื่อวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­ายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

งานวิจัยและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง