เทรนด์ภัยคุกคามไซเบอร์โลก และ (ร่าง) พ.ร.บ.คอมพ์ ตามทันหรือไม่ ? กับ จิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล

วันที่2016-05-02
รายการเวทีความคิด

ปัจจุบันการโจมตีบนโลกไซเบอร์ถือเป็นภัยคุกคามร้ายแรงที่สุดรองจากภัยคุกคามจากสงครามนิวเคลียร์และอาวุธที่มีประสิทธิภาพทำลายล้างสูง ซึ่งการก่ออาชญากรรมทางการเงินบนโลกไซเบอร์ ไม่ว่าจะเป็นการขโมยข้อมูลส่วนตัวในบัญชี การโยกย้ายเงินจำนวนมาก และการทำให้ธุรกิจหยุดชะงัก ก็กำลังเป็นปัญหาใหญ่ในขณะนี้ที่ยากจะปราบปรามให้หมดสิ้นได้ ช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย เราจะไปพูดคุยถึงเรื่องนี้กับ คุณจิรวัฒน์ สุริยะโชติชยางกูล นักวิจัยกฎหมายเศรษฐกิจ สถาบันทีดีอาร์ไอ