“เทรนด์โลก” กับธุรกิจครัวไทยที่น่าส่งเสริมสู่ครัวโลก กับ บุญวรา สุมะโน

วันที่2016-05-30
รายการเวทีความคิด

ขณะนี้มีข่าวอาหารไทยปนเปื้อนสารพิษ ทั้งไส้กรอก พืชผัก ไปจนถึงน้ำส้ม สะท้อนว่า คุณภาพครัวไทย กำลังมีปัญหา แต่จากการศึกษาของทีดีอาร์ไอ โดยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงพานิชย์ พบว่า “ธุรกิจอาหาร” คือ หนึ่งในธุรกิจที่น่าส่งเสริมภายใต้ megatrend (เทรนด์โลก) หมายความเราเห็นโอกาสจาก ธุรกิจนี้ ดังนั้นช่วงคิดเพื่ออนาคตโรดแมปประเทศไทย เราจะไปพูดคุยกับ ดร.บุญวรา สุมะโน นักวิชาการ ทีดีอาร์ไอ ในประเด็น “เทรนด์โลก”กับธุรกิจครัวไทยที่น่าส่งเสริมสู่ครัวโลก