คิดยกกำลังสอง: มองประชารัฐมาเลย์…เหล่ประชารัฐไทย

วันที่2016-06-21
รายการคิดยกกำลังสอง

จุดเด่นของประชารัฐมาเลเซีย คือ รัฐกำหนดโจทย์เจาะจง โดยมีผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศเป็นตัวตั้ง แล้วให้เอกชนช่วยทำต่อว่าจะทำให้ผลประโยชน์หรือเค้กที่มีนั้นใหญ่ขึ้นได้อย่างไร โดยใช้ตัวชี้วัดจากธนาคารโลก เพื่อให้ประโยชน์ตกกับสังคมในระยะยาว โจทย์ที่ว่านั้นคือการอำนวยความสะดวกในการ­ทำธุรกิจ

ขณะที่ประชารัฐไทย วางโจทย์แก้ปัญหาอย่างน้อย 12 เรื่องใหญ่ ในระยะเวลาสั้น ทำให้ขาดไม่มีตัวชี้วัดความสำเร็จที่ชัดเจ­น และมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์ว่า เอกชนอาจถูกครอบงำ ประกอบกับบริษัทใหญ่อาจเข้าไปกำหนดนโยบายเ­อื้อพวกพ้องตนเอง

ติดตามบทเรียนที่ดีจากมาเลเซียและข้อเสนอแ­นะ ต่อแนวทางประชารัฐไทยในคิ­ดยกกำลังสอง โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในรายการคิดยกกำลังสอง ตอน มองประชารัฐมาเลย์…เหล่ประชารัฐไทย

ออกอากาศวันจันทร์ที่ 20 มิ.ย. 2559 ทางไทยพีบีเอส
สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบ­­­ายเพื่อ การพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส