การปรับปรุงกฎ ระเบียบการค้าและการลงทุนเพื่อรองรับการเป็นชาติการค้า กับ เดือนเด่น นิคมบริรักษ์

วันที่2016-08-15
รายการเวทีความคิด

ช่วงคิดเพื่ออนาคต โรดแมพประเทศไทย ดร.เดือนเด่น นิคมบริรักษ์ มาเล่าถึงการปรับปรุงกฎ ระเบียบการค้าและการลงทุนเพื่อรองรับการเป็นชาติการค้า เพื่อให้ผู้ฟังรับรู้ถึงขีดความสามารถของไทย และข้อจำกัดที่มีอยู่