สาระประชามติ: บัตรทอง อยู่หรือไป ในร่างรัฐธรรมนูญ

วันที่2016-08-01
รายการสาระประชามติ

สิทธิในการรับบริการสุขภาพที่เท่าเทียม มีศักดิ์ศรี จะดีขึ้นหรือจะแย่ลง และตกลงว่าบัตรทองจะถูกล้มด้วยรัฐธรรมนูญฉบับลงประชามติหรือไม่

ถกความเห็นต่าง แถลงร่างรัฐธรรมนูญ เปิดกว้างทุกฝ่าย ชัดเจนทุกประเด็น กับ ดร.วิโรจน์ ณ ระนอง ผอ.วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์สาธารณสุขและการเกษตร (TDRI) หนึ่งในผู้ร่วมรายการ สาระประชามติ

ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 1 สิงหาคม 2559