คิดยกกำลังสอง: ข้อมูลแบบเปิด…เกิดประโยชน์ต่อใคร

วันที่2016-08-29
รายการคิดยกกำลังสอง

รัฐบาลหลายประเทศเดินหน้าเปิดเผยข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่สังคม หรือ open data เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและคุ้มครองสังคม เช่น หลายธุรกิจเติบโตจากการนำข้อมูลด้านอสังหาริมทรัพย์ ด้านจราจรของรัฐมาต่อยอดจนเกิดเป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจมหาศาล หรือแม้แต่ข้อมูลช่วยตามหาคนหายจากกรณีภัยพิบัติ

แต่สำหรับประเทศไทย รัฐบาลมีความพยายามเปิดเผยข้อมูลสอดรับกับนโยบายรัฐบาลดิจิทัล แต่ข้อมูลแบบเปิดยังไม่ได้มาตรฐานสากลเพราะ ต้องเสียค่าใช้จ่าย เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ยังไม่เต็มที่

ติดตาม การวิเคราะห์และข้อเสนอต่อทิศทางของรัฐบาลต่อนโยบายข้อมูลแบบเปิด ในคิดยกกำลังสอง ตอน “ข้อมูลแบบเปิด…เกิดประโยชน์ต่อใคร” ออกอากาศ เมื่อ 29 สิงหาคม 2559 สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส