ตลาดโลกกับจุดเด่นและความจำเป็นในการรวมกลุ่มภาคีธุรกิจ (อาหาร-ผลไม้) ไทย กับ ธิปไตร แสละวงษ์

วันที่2016-09-12
รายการเวทีความคิด