คิดยกกำลังสอง: โรงเรียนเอกชน…ขายที่ดีกว่าอยู่ต่อ?

วันที่2016-10-03
รายการคิดยกกำลังสอง

ปรากฎการณ์ปิดตัวโรงเรียนเอกชนกว่า 400 แห่งทั่วประเทศในช่วงที่ผ่านมา สะท้อนถึงการจัดการของภาครัฐที่ให้เงินอุดหนุนทั่วไปไม่เท่าเทียม
เนื่องจากงบประมาณมีจำกัดและไม่มีการรับประกันว่าเมื่อได้รับเงินแล้วคุณภาพของโรงเรียนเอกชนจะดีขึ้น

แต่เงื่อนไขเดียวกันนี้โรงเรียนรัฐบาลกลับไม่มีการพูดถึง จึงเป็นเหตุให้โรงเรียนเอกชนเสียเปรียบ ไม่สามารถจัดการศึกษาคุณภาพดีและทยอยปิดตัวลง

ดังนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่เป็นปัญหาเรื้อรังของประเทศ รัฐบาลควรดำเนินการอย่างไรจึงจะเกิดความเท่าเทียมแก่ทุกฝ่าย ติดตามการวิเคราะห์จาก ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ในคิดยกกำลังสองตอน โรงเรียนเอกชน…ขายที่ดีกว่าอยู่ต่อ? ออกอากาศเมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2559

ติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส