บันทึกสถานการณ์: แนวทางแก้ปัญหาราคาข้าวตกต่ำ ควรช่วยเหลือชาวนาอย่างไร กับ นิพนธ์ พัวพงศกร

วันที่2016-11-11
รายการบันทึกสถานการณ์

FM92.5