แนวโน้มเศรษฐกิจของเอเชียตะวันออกและประเทศไทยใน ปี 2560

หน่วยงานธนาคารโลก และ ทีดีอาร์ไอ
วันที่2016-12-09
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 ทีดีอาร์ไอ


การประเมิน “แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและประเทศไทยในปีพ.ศ. 2560″

โดย ดร. ชูเดีย แชตตี้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนำเสนอแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

Live: World Bank Thailand – TDRI Joint Seminar on“Economic Prospects for East Asia and Thailand in 2017” feat. Sudhir Shetty, World Bank Chief Economist for East Asia and Pacific on the global economy and its impact on the Thai economy (part 1)ถ่ายทอดสด – ธนาคารโลก ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ ประเมิน “แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและประเทศไทยในปีพ.ศ. 2560" ช่วงแรก ดร. ชูเดีย แชตตี้ หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ ธนาคารโลกภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกนำเสนอแนวโน้มเศรษฐกิจโลกและผลกระทบต่อเศรษฐกิจไทย

โพสต์โดย Thailand Development Research Institute (TDRI) บน 8 ธันวาคม 2016


การประเมิน “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีพ.ศ. 2560 และปีถัดไป”
โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ กระทรวงการคลัง

การประเมิน “ความท้าทายและโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของของไทย” โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัยด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ

A World Bank Thailand – TDRI Joint Seminar on “Economic Prospe…

[Live] A World Bank Thailand – TDRI Joint Seminar on “Economic Prospects for East Asia and Thailand in 2017” (Part 2)- “Prospects of the Thai Economy in 2017 and Beyond” feat. Dr. Pisit Puapan, Ministry of Finance – "Challenges and opportunities for Thailand’s economic growth" feat. Dr. Kirida Bhapichitr, Research Director for international economic relations program Thailand Development Research Institute (TDRI)[ถ่ายทอดสด] ธนาคารโลก ร่วมกับ ทีดีอาร์ไอ ประเมิน “แนวโน้มเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียตะวันออกและประเทศไทยในปีพ.ศ. 2560" (ช่วงที่ 2) – “แนวโน้มเศรษฐกิจไทยในปีพ.ศ. 2560 และปีถัดไป” โดย ดร.พิสิทธิ์ พัวพันธ์ กระทรวงการคลัง – "ความท้าทายและโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกิจของของไทย" โดย ดร.กิริฎา เภาพิจิตร ผู้อำนวยการวิจัยด้านการวิจัยและคำปรึกษาระหว่างประเทศ ทีดีอาร์ไอ

โพสต์โดย Thailand Development Research Institute (TDRI) บน 9 ธันวาคม 2016


เอกสารประกอบ

“Economic Prospects for East Asia and Thailand in 2017” feat. Sudhir Shetty, World Bank Chief Economist for East Asia and Pacific on the global economy and its impact on the Thai economy 

Download (PDF, 1.32MB)

“Prospects of the Thai Economy in 2017 and Beyond” feat. Dr. Pisit Puapan, Ministry of Finance 

Download (PDF, 3.24MB)

“Challenges and opportunities for Thailand’s economic growth” feat. Dr. Kirida Bhapichitr, Research Director for international economic relations program, Thailand Development Research Institute (TDRI)

Download (PDF, 1.03MB)