ธรรมชาติมหานคร: ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ใครได้…ใครเสีย…

วันที่2017-02-26
รายการธรรมชาติมหานคร

ดร. เสาวรัจ รัตนคำฟู นักวิจัยอาวุโส ทีดีอาร์ไอ ให้มุมมองและตั้งข้อสังเกตต่อกรณีการเดินหน้า ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ซึ่งที่ผ่านมายังไม่เห็นรายงานที่ศึกษาผลกระทบชัดเจน แต่เห็นว่ามีผลกระทบเกิดขึ้นแน่นอนจากกระแสการคัดค้าน อีกทั้งยังน่ากังขาถึงผลประโยชน์ที่ไทยจะได้รับ เพราะยังไม่มีความชัดเจนใดๆ เช่นกัน นอกจากจีนที่ได้ประโยชน์ชัดเจนแน่นอน

ติดตามรายละเอียดใน รายการธรรมชาติมหานคร ตอน ระเบิดแก่งแม่น้ำโขง ใครได้…ใครเสีย… เผยแพร่เมื่อ 26 ก.พ. 2017 ทาง นิวส์ทีวี