คิดยกกำลังสอง: วัดไทย บริหารเงินอย่างไร?

วันที่2017-02-20
รายการคิดยกกำลังสอง


เงินวัดไทย…ใครดูแล และทำบัญชีบริหารเงินรับ-จ่าย อย่างไร?

ไทยมีวัดเกือบ 4 หมื่นวัด และโดยเฉลี่ยวัดมีรายได้ปีละ 3.2 ล้านบาท รายจ่ายปีละ 2.8 ล้านบาท คาดว่าแต่ละปีมีเงินหมุนเวียนในวัด 1 – 1.2 แสนล้านบาท แต่วัดส่วนใหญ่มีใครรับผิดชอบดูแลเงินและบริหารบัญชีกันอย่างไร ติดตามในคิดยกกำลังสอง ตอน วัดไทยบริหารเงินอย่างไร โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส