คิดยกกำลังสอง: แก้ปัญหาผลิตภาพต่ำ…เกษตรแม่นยำช่วยได้

ดร.สมเกียรติ วิเคราะห์ปัญหาใหญ่ของภาคเกษตรไทย และเปิดตัวอย่างแนวทางรับมือด้วยวิธีที่เรียกว่า ‘เกษตรแม่นยำ’ ของกรณี ‘อ้อย-น้ำตาล’ และชวนคิดต่อว่า โอกาสที่เกษตรกรไทยจะใช้ ‘เกษตรแม่นยำ’ นั้นมีมากน้อยแค่ไหน อีกทั้งพืชผลเกษตรชนิดอื่นจะประสบผลสำเร็จเช่นกรณีตัวอย่าง อ้อย-น้ำตาล ได้บ้างหรือไม่

ติดตามการวิเคราะห์พร้อมข้อเสนอแนะในคิดยกกำลังสอง ตอน แก้ปัญหาผลิตภาพต่ำ…เกษตรแม่นยำช่วยได้ ออกอากาศทางไทยพีบีเอส เมื่อ 17 เมษายน 2560

สามารถติดตามการวิเคราะห์สถานการณ์และนโยบายเพื่อการพัฒนาประเทศ กับ ทีดีอาร์ไอ โดย ดร.สมเกียรติ ตั้งกิจวานิชย์ ได้ทุกวันจันทร์ในรายการคิดยกกำลังสอง ทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส