พันธบัตรป่าไม้ เครื่องมือเศรษฐกิจสู่ป่า 40%

หน่วยงานTDRI x Seub Nakhasathien Foundation x BIG Trees
วันที่2017-07-07
สถานที่ห้องประชุมชั้น 2 สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ)

 

เอกสารประกอบการสัมมนา

เทปบันทึกงานสัมมนา

Section 1 พันธบัตรป่าไม้ไทย

Section 2 ความเป็นไปได้เชิงนโยบาย