ภาพอนาคตในปี 2035 : ที่ดิน พลังงาน และน้ำในประเทศไทย

หน่วยงานสกว. x TDRI
วันที่2017-09-08
สถานที่ Ballroom 1 The Emerald Hotel

เอกสารประกอบ

เทปบันทึกสัมมนา